Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
Bilateraali-kauppa

Bilateraali-kauppa eli kahdenvälinen kauppa perustui valtioiden välisille tavaran ja palvelusten vaihdantasopimukselle. Bilateraalinen kauppa oli käytössä pääasiassa Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden kesken, joskin myös muut maat, kuten Suomi harjoittivat bilateraalikauppaa sosialististen maiden kanssa. Bilateraali-kaupassa osapuolet sopivat vaihdettavien tavaroiden ja palvelusten määrän siten, että kauppatase pysyy tasapainossa. Bilateraalikauppa käytännössä loppui Neuvostoliiton romahtamisen myötä.

Takaisin