Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
Edunvalvonnan vaikeudet

Suomessa ei 1900-luvun alussa ollut työlainsäädäntöä, koska työläiset olivat vasta vapautuneet patruunien ja tilallisten holhousvallasta. Palkat ja työaikakäytännöt vaihtelivat aloittain suuresti, minkä lisäksi sukupuoli, koulutus ja ikä vaikuttivat kunkin työläisen saamaan palkkaan. Työnantajat maksoivat luotettaviksi ja ahkeriksi mieltämilleen työläisille parempia ansioita kuin toisille, vaikka työtehtävät olisivat olleet aivan samat. Yleisten ongelmien lisäksi kunkin alan työntekijöillä oli omat ongelmansa. Myös työpaikkakohtaisia eroja oli huomattavasti. Työehdot vaihtelivat jopa saman tehtaan sisällä, sillä lähin esimies eli ”mestari” päätti lähes omavaltaisesti alaistensa työpäivän rutiineista ja työnteon käytännöistä. Mestarin persoona ja henkilökohtaiset näkemykset vaikuttivat ratkaisevasti työntekijöiden työssä viihtyvyyteen. Näistä tekijöistä johtuen 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä ammattiyhdistyspolitiikka oli hajanaista ja alakohtaiset edunvalvontakäytännöt erosivat huomattavasti toisistaan.