Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
Kirjallisuus

Bergholm Tapio: SAK:n vuosisata. Suomen Ammattijärjestö 1907 – 1930 Suomen Ammattiyhdistysten keskusliitto 1930 – 1969, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö. Valkeala 2001.
Bergholm Tapio: SAK:n historia
Blomberg, Helena, Hannikainen Matti ja Kettunen Pauli (toim.): Lamakirja. Näkökulmia 1990-luvun talouskriisiin ja sen historiallisiin konteksteihin. Turku 2002.
Heikkilä Matti & Uusitalo Hannu (toim.): Leikkausten hinta. Tutkimuksia sosiaaliturvan leikkauksista ja niiden vaikutuksista. STAKES. Raportteja 208, 1997.
Heinonen Jari: Pienviljelijäprojektista sosiaalivaltioon. Näkökulmia suomalaisen sosiaalipolitiikan syntyyn, kehitykseen ja murroksiin 1800-luvulta nykypäivään. Tampere 1990.
Helin Jyrki: Rakentajien liitto. Rakennusalan työläisten järjestötoiminta Suomessa 1880-luvulta vuoteen 1995. Jyväskylä 1998.
Henriksson, Lea: Naisten terveystyö ja ammatillistumisen politiikkaa. Helsinki. Stakes 1998.
Kantola, Anu: Markkinakuri ja managerivalta. Poliittinen hallinta Suomen 1990-luvun talouskriisissä. Helsinki 2002.
Kettunen, Pauli: Kansallinen työ. Suomalaisen suorituskyvyn vaalimisesta. Helsinki 2001.
Kolehmainen, Sirpa: Naisten ja miesten työt: työmarkkinoiden segregoituminen Suomessa 1970 – 1990. Helsinki: Tilaushistoriakeskus 1999.
Kujala Antti: Paperiliiton historia 1906 – 2005. Paperiteollisuuden työmarkkinasuhteet ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki 2006.
Siltala Juha: Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Keuruu 2007.