Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
Pohdittavaa

1. Mitkä tekijät selittävät pitkään työttöminä olleiden työnhakijoiden määrän kasvun 1990- 2000-luvuilla?

2. Olisiko Suomi voinut nousta lamasta nopeammin ja pienemmillä vaurioilla? Perustele

3. Mitä hyötyjä/haittoja paikallisista neuvotteluista on omalla työpaikallasi ollut palkansaajan näkökulmasta?

4. Miten suomalaiset palkansaajat voivat puolustaa etujaan tehokkaasti nykyisessä globaalissa markkinataloudessa?

5. Mediassa esiintyy aika-ajoin väitteitä, joiden mukaan palkansaajien lakko-oikeutta tulisi rajoittaa. a) Pohdi millaiseen poliittiseen ja talouselämän kontekstiin nämä väitteet liittyvät? b) Pohdi mitä seurauksia lakko-oikeuden rajoituksilla olisi palkansaajien edunvalvonnan näkökulmasta?

Testaa tietosi