Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
Pohdittavaa

1. Mitkä tekijät selittävät suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentumisen 1960- 1980-luvuilla?

2. Miksi SAK:sta muodostui merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja?

3. TUPO-sopimusten hyvät ja huonot seuraukset.

4. Miksi työnantajajärjestöt ovat 2000-luvulla suhtautuneet TUPO-sopimuksiin kielteisesti?

5. Suomessa osa-aikaisten työtehtävien määrä on kasvanut 20 vuoden kuluessa. Osa osa-aikaisista työntekijöistä on tyytyväinen työtuntiensa lukumäärään (opiskelijat, pienten lasten vanhemmat.), mutta moni osa-aikainen palkansaaja ottaisi vastaan kokopäiväisen työn. Pohdi oman ammattialasi palkansaajien näkökulmasta seuraavia kysymyksiä.
- Kuinka yleistä osa-aikaisuus on omalla ammattialallasi? Mistä osa-aikaisten työtehtävien mahdollinen kasvu alallasi johtuu?
- Mitä ammattiliittosi ja SAK ovat tehneet edesauttaakseen kokopäivätyöstä kiinnostuneita osa-aikaisia palkansaajia työllistymään kokopäiväisesti?
- Mitä toivoisit ammattiliittosi ja SAK:n vielä tekevän osa-aikaisten palkansaajien aseman kehittämiseksi?

6. Tutustu Metalliliiton dokumenttiin vuodelta 1979. Miten metallialan työtavat, työsuojelu ja edunvalvonta ovat näkemyksesi mukaan muuttuneet 30 vuoden kuluessa.

Videomateriaali

Testaa tietosi