Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
Kirjallisuus

Kirjallisuus:
Bergholm Tapio: SAK:n vuosisata. Suomen Ammattijärjestö 1907 – 1930. Suomen Ammattiyhdistysten Keskuliitto 1930 – 1969. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 1969 -. Valkeala 2001.
Bergholm Tapio: SAK:n historia
Bergholm Tapio: Sopimusyhteiskunnan synty II. Hajaannuksesta tulopolitiikkaan. Suomen Ammattiyhdistyksen Keskusliitto 1956 – 1969. Keuruu 2007.
Helin Jyrki: Rakentajien liitto. Rakennusalan työläisten järjestötoiminta Suomessa 1880-luvulta vuoteen 1995, Jyväskylä 1998.
Hentilä Marjaliisa: Keikkavaaka ja kousikka. Kaupan työ ja tekijät 1800-luvulta itsepalveluaikaan, Helsinki 1999.
Kaarninen Mervi ja Pekka, Sänkiaho Tanja: Taitavien käsien liitto. Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto Teva 1970 – 2004. Pori 2005.
Kalela Jorma: Taistojen taipaleelta. Paperityöläiset ja heidän liittonsa 1906-1981, Tampere 1981.
Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liiton historia 1931-1981, Helsinki 1987.
Laaksovirta Simo: Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton historia 3. ja 4., Jyväskylä 1994 ja 1997.
Mattila Aarne: Työriitojen sovittelun historia, Helsinki 1992.
Mattila Aarne : Kunnat työmarkkinapolitiikassa. Kunnallinen työmarkkinalaitos 1970-2000, Helsinki 2000.Näreikkö Heikki ja Takalo Tenho: Säikeistä yhteen. Tekstiili- ja vaatetustyöväen historia, Jyväskylä 1986.
Oinonen Teemu: "Me emme pyydä, me vaadimme". Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n historia 1905-1980, Helsinki 1980.
Pietiäinen Jukka-Pekka: Herraklubista edunvalvojaksi. Liiketyönantajain Keskusliitto 1945-1995, Keuruu 1995.
Reuna Risto: Puutyöläisten historia II. Espoo 1985.
Riihinen Olavi, Hentilä Kalevi Roos, JejaPekka: Rautatieläisten liiton historia II, Tapiola 1975.
Suonoja Kyösti: Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton historia 2, Jyväskylä 1977.
Uljas Päivi: Kun Suomi punastui. Talonpoikaisesta yhteiskunnasta hyvinvointivaltioksi. Keuruu 2008.
Valkonen Marjaana: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y. 1907-1987, Helsinki 1989.
Väisänen Eila: Sähköalan työntekijät työmarkkinoilla, Tampere 1975.