Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
Edunvalvojasukupolven saavutukset

Edunvalvojasukupolvi rakensi 1960-luvulta lähtien Suomeen hyvinvointiyhteiskunnan. Hyvinvointiyhteiskunnan muodostumisen kannalta olennaista oli, että ammattiyhdistysliikkeen yhteiskunnallinen vaikutusvalta oli kyseisenä aikakautena tuntuva. Työntekijöiden järjestäytymisaste oli korkea, minkä ansiosta edunvalvonta toteutui työpaikkatasolta aina valtakunnallisiin, kaikkia suomalaisia palkansaajia koskeneisiin TUPO-neuvotteluihin asti. Tehokkaan edunvalvonnan ansiosta suomalaiset palkansaajat onnistuivat hyötymään Suomen kansantalouden kasvusta. Hyvinvointi ilmeni palkkatason nousuna ja vapaa-ajan lisääntymisenä. Ammattiyhdistysliikkeen edustajat painottivat TUPO-neuvotteluissa valtioneuvostoa ja työnantajaosapuolta tukemaan eduskunnan vasemmistokansanedustajien lakialoitteita, joiden pyrkimyksenä oli työlainsäädännön ja sosiaaliturvan kehittyminen.