Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
Lapsuus

Edunvalvojasukupolvi syntyi maatalousvaltaiseen yhteiskuntaan, joka eli vielä pitkään sodan varjossa. Kymmenet tuhannet lapset menettivät sodassa isänsä. Sotien jälkeen syntyneet suuret ikäpolvet (1946 – 1948) ja 1950-luvulla syntyneet suomalaiset elivät varhaiset vuotensa maassa, joka teollistui kansainvälisestikin tarkastellen poikkeuksellisen nopeassa tahdissa. Edunvalvojasukupolven vanhemmat avioituivat yleensä nuorina ja perheissä oli paikkakunnasta riippuen keskimäärin 4 – 6 lasta. Monet suuriin ikäluokkiin kuuluneet muistavatkin käyneensä koulunsa joko päivä- tai iltavuorossa. Sosiaaliturva oli heikompi kuin muissa Pohjoismaissa. Yliopiston ovet avautuivat yhä useammalle edunvalvojasukupolven nuorelle, vaikka taloudelliset tekijät estivät edelleen monen lahjakkaan työläiskodin kasvatin kouluttautumisen. Vuonna 1940 ylioppilastutkinnon oli suorittanut ainoastaan 4 prosenttia ikäluokasta, mutta vuonna 1968 joka seitsemännestä ikäluokan edustajasta tuli ylioppilas.