Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
Kirjallisuus

Bergholm Tapio: SAK:n vuosisata. Suomen Ammattijärjestö 1907 – 1930 Suomen Ammattiyhdistysten keskusliitto 1930 – 1969, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö. Valkeala 2001.
Bergholm Tapio: Sopimusyhteiskunnan synty I: Työehtosopimusten läpimurrosta yleislakkoon. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto 1944 – 1956. Helsinki 2007.
Bergholm Tapio: Sopimusyhteiskunnan synty II. Hajaannuksesta tulopolitiikkaan. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto 1956 – 1969. Keuruu 2007.
Hentilä Marjaliisa: Keikkavaaka ja kousikka. Kaupan työ ja tekijät 1800-luvulta itsepalveluaikaan, Helsinki 1999.
Kalela Jorma: Taistojen taipaleelta. Paperityöläiset ja heidän liittonsa 1906-1981, Tampere 1981. Mattila Aarne: Työriitojen sovittelun historia, Helsinki 1992.
Näreikkö Heikki ja Takalo Tenho: Säikeistä yhteen. Tekstiili- ja vaatetustyöväen historia, Jyväskylä 1986.
Oinonen Teemu: "Me emme pyydä, me vaadimme". Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n historia 1905-1980, Helsinki 1980.
Reuna Risto: Puutyöläisten historia I ja II, Helsinki 1984 ja Espoo 1985.
Riihinen Olavi, Hentilä Kalevi ja Jaje-Pekka Roos: Rautatieläisten liiton historia II. Kasvun aika: vuodet 1930 – 1971. Tapiola 1975.
Suonoja Kyösti: Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton historia 2., Jyväskylä 1977.
Uljas Päivi: Kun Suomi punastui. Talonpoikaisesta yhteiskunnasta hyvinvointivaltioksi. Keuruu 2008.
Valkonen Marjaana: Yhdessä elämä turvalliseksi. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto 1930-1947. Helsinki 1987.
Väisänen Eila: Sähköalan työntekijät työmarkkinoilla. Tampere 1975.