Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
Ensimmäiset ammattiosastot

Pienteollisuuden harjoittaja Julius von Wrightin toimesta Helsinkiin perustettiin työväenyhdistys vuonna 1883.  Samana vuonna perustettiin vastaava yhdistys Vaasaan. Muutaman vuoden sisällä Suomessa vaikutti  20 työväenyhdistystä, joista valtaosa toimi kaupungeissa. Wrightiläisen työväenliikkeen tavoitteena oli, että työväenyhdistyksissä työnantajat ja työntekijät yhteisesti sopivat työläisten työolosuhteiden ja palkkauksen kehittämisestä. Muutamat työnantajat nostivat oma-aloitteisesti työntekijöiden palkkausta, rajoittivat lapsityötä, lyhensivät työaikaa sekä perustivat eläke- ja tapaturmakassoja. Valtaosa tehtaidenomistajista ei kuitenkaan ollut valmis tinkimään omista eduistaan, joten wrightiläisten työväenyhdistysten saavutukset jäivät vaatimattomiksi. 

Julius von Wright