Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
SAK perustetaan

Viranomaiset estivät SAJ:n toiminnan vuonna 1930 ja kolme vuotta myöhemmin koko järjestön toiminta kriminalisoitiin. SAJ:n sosialidemokraatit olivat Ammattijärjestön poliittisiin erimielisyyksiin ja SKP:n suomalaiseen ammattiyhdistysliikkeeseen kohdistaman vallankäyttöön tyytymättöminä aloittaneet uuden ammatillisen keskusjärjestön perustamisen jo vuonna 1929. Suomen Ammatillinen Keskusjärjestö SAK perustettiin virallisesti vuoden 1930 lokakuussa seitsemän SAJ:stä eronneen sosialidemokraattijohtoisen ammattiliiton voimin. Uuden järjestön ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin toimittaja ja kansanedustaja Edvard Huttunen.

SAK otti tavoitteekseen työläisten taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojen kehittämisen kansanvaltaisin menetelmin. Kapitalistinen talousjärjestelmä oli kokousedustajien mukaan edelleen ristiriidassa työläisten etujen kannalta. Käytännössä SAK:sta muodostui kuitenkin nopeasti palkansaajien reformistinen edunvalvontajärjestö, joka pyrki vaikuttamaan niin työnantajiin kuin kansanedustajiin työläisten elinolojen ja oikeuksien kehittämiseksi. Tuotannon sosialisointivaatimus poistettiin ohjelmasta vuonna 1943.

SAK sanoutui irti SKP:stä, mutta jo 1930-luvun alussa valtaosa vasemmistososialisteista (ns. hoipertelijat) tuli mukaan SAK:n toimintaan. Sosialidemokraattien ja vasemmistososialistien suhteet ja käytännön edunvalvontatyö liitoissa eivät tapahtuneet aina kitkattomasti.

SAK_n perustamiskokous v. 1930