Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
Vanhuus

Suomalaisten elinikä nousi huomattavasti rakentajasukupolven elinaikana. Monet heistä olivat lapsina menettäneet sisaruksiaan sairauksille, joihin heidän omat lapsensa eivät enää menehtyneet antibioottien ansiosta. Vastaavasti myös vanhusten terveydenhoidon laatu parani. Vuonna 1972 Suomeen rakennettiin terveyskeskusverkosto, jonka ansiosta rakentajasukupolven työläiset saivat kattavammin hoitoa kuin pelkästään kunnanlääkärien toimesta olisi ollut mahdollista.

Iäkkäiden työläisten riippuvuus nuoremmista sukupolvista väheni eläkkeiden myötä. Tästä huolimatta monet pelkästään kansaneläkkeen varassa eläneet kärsivät puutetta.