Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
Pohdittavaa

1. Miksi työläisnaisten ammatillinen edunvalvonta oli 1900-luvun alussa vielä haasteellisempaa kuin työläismiesten?

2. Mitkä tekijät mahdollistivat työehtosopimusten ja työtaistelujen onnistumisen työntekijöiden näkökulmasta?

3. Miten työlainsäädännön puuttuminen hankaloitti ammattijärjestöjen edunvalvontaa?

4. Viime vuosina on julkisuudessa puhuttu paluusta paikallisen sopimisen kulttuuriin. Miten nykypäivän paikallisen sopimisen käytännöt eroavat vuosisadan alun vastaavista? Mitä riskejä ja mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen 2000-luvulla liittyy?

Testaa tietosi